אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

מעבדת האור

14269
סספורטס יהודית, פרופ' חבר, סמסטר א', יום ג', 10:00-14:00
2.0
במהלך הקורס יודגש הניסיון לאתר את מרחב הסטודיו או חלל הפעולה הספציפי של כל משתתף בסדנה תוך הבנת נקודת המוצא הייחודית שלו ומיקומה בקונטקסט רחב יותר.הקורס יתמקד במציאת הקשר הלא צפוי או הרדום, בין מרחב העבודה והחשיבה, הראשוני והגולמי בסטודיו, לבין החלטות או מהלכי עבודה מעובדים, מודעים או מנוסחים יותר, בתהליך העבודה המתקדם יותר בסטודיו. מעין דיאלוג בין מרחב עבודה תת הכרתי הסמוי מן העין למרחב הכרתי גלוי.איתור חלל העבודה הגולמי והמעובד, גם יחד, יתבצע באמצעות תרגילים שונים ברישום, פיסול, צילום, כתיבה וידיאו או סאונד תוך ליווי מלא ופתוח של מנחת הסדנה במהלך תהליכי העבודה.הסדנה תעסוק בין היתר באופן צמיחתו, בנייתו ותחזוקו הייחודי של חלל הסטודיו, הממשי או הווירטואלי, לאורך זמן. פיתוח המודעות לחלל זה, לאופיו וקולו הייחודים, כמו גם מתן כלים למיקומו של חלל זה ביחס לחללי עבודה אחרים. הסדנה תציע מתן קריאה מעמיקה לעבודתו של כל אמן באמצעות תרגילים שונים: תרגילי כניסה אנרגטית ליום עבודה, תרגילים שיתמכו באיתור מנגנון החשיבה והפעולה הייחודים של כל משתתף, בסדנה כמצע בסיסי לעבודה וכאמצעי לאיתור ואבחון האמירה האישית. כמו כן, יציע הקורס התנסות ממשית בבנייה פיזית או קונספטואלית של מודל עבודה אישי בסטודיו. מודל זה יחשוף את עקרון החשיבה או הפעולה של כל יוצר ובמקביל יתפקד כהשראה או כנקודת מוצא לפעולת רישום, פיסול, כתיבה או ביטוי בכל מדיום אחר.הסדנה תלווה בסרטי וידיאו, סאונד וחומרים ויזואליים רלוונטיים.