אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

אורות מהמזרח התיכון

145299
סעאדה ראידה, סמסטר ב', יום ג', 10:00-13:00
2.0
במאה האחרונה עובר המזרח התיכון תהפוכות פוליטיות, מהפכות חברתיות, כלכליות ותרבותיות , מתוכן עולה דור חדש של אמנים, סופרים ומשוררים.הקורס יעסוק באמנות העכשווית המזרח תיכונית: נדון ביצירות אמנים ואמניות מהמזרח התיכון, ממצרים, סוריה, מרוקו, תוניסיה, תימן ,אירן, לבנון ופלסטין.נבחן את פרקטיקת העשייה שלהם, את יחסם למקום, לזהותם הלאומית, הדתית ופוליטית ואת אופי קבלת העבודה שלהם בעולם ובמדינות בהם הם פועלים.במסגרת הקורס יוצגו עבודות וסביבן יערכו דיונים בין הסטודנטים תוך כדי הכרת האמן, סביבתו ונסיבות חייו, השפעת הפוליטיקה, הזהות והדת על העבודות.במהלך הקורס יגיש הסטודנט עבודה המושפעת ו/או בוחנת יצירות של אמן אותו יבחרו. אמנים שלא הוצג במסגרת הקורס.