אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

המקום

14539
סספורטס יהודית, פרופ', סמסטר ב', יום ג', 10:00-14:00
2.0
הקורס יעסוק בהגותו ובבריאתו של מקום שאינו קיים. מקום ייחודי שאתו מתכתב היוצר מזה זמן מה, באופן מודע/לא מודע. מקום חדש, המגיח לתוך המרחב הציבורי, באופן קיים וממשי, אך מתבסס למעשה על עולם ישן, סמוי ומוסתר. המקום יעסוק בעולמו הפנימי של כל תלמיד, הממשי או המומצא והמדומיין ובהרחבה שלו לממדים נוספים. הקורס יפעל באופן תלת ממדי, כזה אשר ינסה לעטוף כל תדר, תנועה, מחשבה ופעולה של היוצר ולתרגמם לכדי חלקי הוויה, כיחידות המרכיבות ארכיטקטורת מיצב ממשי בחלל, המייצג את המקום. אופיו של הקורס יאפשר לכל תלמיד לאתר את ייחודיותו הבאה לידי ביטוי באופני פעולתו ומחשבתו. אלו יתורגמו למהלכי עבודה של יצירה באמצעות מדיומים שונים של רישום, פיסול, כתיבה, עבודת וידאו ועבודת סאונד. ייחודיות שפת המדיום תהיה מהותית לעצם קוד המקום שיצר התלמיד, שאתו הוא התכתב ופעל. קוד המקום יהיה משול לשדה בו מתקיימים כארבעה מישורים מקבילים המובילים אחד אל השני ומתקיימים בתדרים, בזמנים ובמצבי תודעה משתנים. מורכבות מרובדת זו תאפשר להכיל סתירה, ניגוד ודחייה באופן בו ירכיבו חלקים אלה שלם מוצפן, מקופל המכיל בתוכו מידע גלוי ונסתר. הקורס יעניק חשיפה מעמיקה למודלים ותפיסות עולם מגוונים, דרך עבודותיהם של אמנים, יוצרים וכותבים ממסורות שונות אשר בראו מקום - עולם מקביל, רחב ואחר אשר צמח מנקודת מוצא סינגולרית, זיכך עצמו עם הזמן ודרכו נחשף קוד ייחודי במרחב הקולקטיבי. הללו יהוו צומת השראה מגוון שיתמוך ויאפשר חופש פעולה מלא לכל יוצר, לביטוייה ומימושה של כל מחשבה או הצעה. במהלך הקורס יוכל כל יוצר לבחור מקום של יוצר אחר ודרך התייחסות זו לנסח את אבני הייסוד לבריאת העולם שלו.