אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

אינסטליישן עכשיו!

16109
הלפמן מיכל, סמסטר א', יום ג', 10:00-13:00
2.0
מדיום המייצב חושב את החלל כנקודת המוצא שלו.בקורס נבדוק את היחסים בין החלל והאובייקט דרך מושגים של הצבה ומייצב, מימד הזמן, המשך והפרפורמטיביות: הצבה- נבדוק בקורס את מעמדו של האובייקט היחדאי, את מערכת היחסים בין אובייקטים שונים ואת היחסים המרתקים בין אובייקטים לחלל התצוגה הקונבנציונאלי והאלטרנטיבי. נעשה זאת באמצעות עבודה ותרגול אישיים וקבוצתיים .חלל- מה זה אומר לחשוב את רגע התצוגה כנקודת פתיחה לתהליך ולא רק כרגע בו בסופו של תהליך מציבים אובייקטים בחלל? יחד נתבונן באופן שבו חללים קיימים מקדדים את עצמם . ננתח עבודות של אומנים שונים שמציגות מודלים מגוונים לחשוב את חלל התצוגה ונקרא טקסטים שעוסקים בנושא.זמן-היכן שמתקיימת תודעת חלל מתקיימת גם תודעת זמן. כיצד אנו מפעילים את ציר הזמן בתוך המייצב? באיזה אופן ייצוג הזמן בתערוכה מייצג את הזמן המתקיים במציאות שמחוצה לה (התקופתית, הפוליטית, הכלכלית וכדומה)פרפורמטיביות- באיזה אופן משמש האינסטליישן כיום כפלטפורמה פרפורמטיבית? נלמד על אומנים שפועלים כיום ומשתמשים במייצב כבמה לפעולות פרפורמטיביות.נחשוב על פעולה ואינטראקציה כהרחבה של מושג הרדי מייד ההסטורי.