אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

בין פיסול לוידאו

16109
ווטרמן ליאור, סמסטר א', יום ה', 10:00-13:00
2.0
שדות - הנתק הזמני בין אמנים לבין מוסדות האמנות, שנגרם בצל סדרת המשברים העולמיים, מעלה שאלות רבות ביחס למובן מאליו, שהתרגלנו אליו כשדה הפעולה שלנו. האמנות העכשווית כקטגוריה, מנהלת במקביל יחסים עם מוסדות מדינים לאומיים, עם כוחות השוק ועם האקדמיה. משבר קורונה שהשפיע באופן מערער וניכר על שלוש מערכות היחסים הללו, מהווה מעין תהיות בזמן אמת, הנוגעות לטיב התלות שפיתחנו כאומנים במערכות היחסים התובעניות האלה ומה הן מקרינות על העשייה שלנו. בקורס זה, המבוסס על תנועה בין מדיום פלסטי לווידאו ועולמות המסך, מטרתנו תהיה לאתר ולחרוש שדות פעילות חדשים במטרה לבסס עמדות נוספות על אלה שמציעה אותה שדרה תלת מוסדית הנ״ל, בה הורגלנו לפעול. בהיבטים הפורמליסטים, יעסוק הקורס במעברים בין עשייה פלסטית לווידאו וקול וביחס משתנה - בין שני צדדיו של המסך. מפגשי הקורס יכללו חשיבה משותפת על אסטרטגיות פעולה חדשות ופעולות יזומות שייווצרו כפועל יוצא של הדיונים. עבודה ביחידים ובקבוצות ומפגשי הגשות שיוכלו להתקיים גם כסיורים, במידה ויתפתחו יוזמות שיחרגו מתחומי המחלקה והאקדמיה.