אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

אמנות במרחב הציבורי

16309
כהן שניידרמן הילה, סמסטר א', יום ב', 10:00-13:00
2.0
אמנים ציבורייםהקורס יבחן את אפשרויות הפעולה של אמנים מחוץ לכתלי המוזיאון, ובשיתוף פעולה עם גופים עירוניים כדוגמת האגף לשיפור פני העיר ואגף הנדסה, או דמויות כגון אדריכלים, קבלנים, אגרונומים ועוד. במסגרת הקורס נסקור את התפתחות הפיסול הציבורי במאה האחרונה, תוך דגש על מושג ה-site specific בהקשר האורבני. לצד זאת נבחן תקנים, חומרים ודרישות המוצבות בפני התערבות פיזית במרחב, ודרך כך נבקש לחשוב מחדש על הפיסול הציבורי בעידן הנוכחי. במוקד הקורס יעמוד הנסיון לחשוב מחדש על תפקידו של האמן בעת הנוכחית כישות אזרחית, ונמפה אפשרויות לשילוב אמנים כחלק מצוותים הפועלים לתכנון המרחב הציבורי.הקורס יתבסס על מגוון סיורים ומפגשים עם אנשי מקצוע, לצד מחקר קונספטואלי וסדנאות פרקטיות.עבודת הגמר תהיה יצירה של מודל ותכנית להתערבות במיקום נבחר.