אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

אמנים ציבוריים

16309
כהן שניידרמן הילה, סמסטר א', יום ד', 14:00-17:00
2.0
קורס משלב עשייה חברתית. בשלושים השנים האחרונות חל מפנה מהותי בשדה האמנות, ותחת חסותו הופנה זרקור אל תפקידה החברתי והקהילתי של האמנות. שינויים אלה מעידים על הצורך של אמנים ומוסדות אמנות, לנסח מחדש את תפקידו הפוליטי-חברתי של האמן ותוך כדי כך גם של האמנות. פרקטיקות חברתיות-קהילתיות שפותחו במסגרת המפנה מעלות שאלות אתיות, הנוגעות לאחריות, סמכות ובעלות (authorship), ומצריכות מאמנים לפתח ולתרגל סט כישורים דיאלוגיים, רגישות וקשב לסביבה בה האמן פועל.במסגרת הקורס נבחן את אפשרויות הפעולה של אמנים מחוץ לכותלי המוזיאון, חללי התצוגה והגלריות, ובשיתוף פעולה עם גופים עירוניים כדוגמת האגף לשיפור פני העיר, אגף הנדסה ואגף הרווחה, דמויות כגון אדריכלים, קבלנים ואגרונומים וגורמים קהילתיים כדוגמת תושבים, עובדים סוציאליים וקבוצות התייחסות שונות. לצד זאת ניחשף לאמנים הפועלים כחלק מקולקטיבים בשכונות וערים נחשלות בארץ ובעולם, נלמד על האתגרים של הפעולה האמנותית-הקהילתית או האקטיביסטית, ונדון בסוגיות אתיות ואסתטיות העולות ממנה. בנוסף, נסקור את התפתחות הפיסול הציבורי בעשורים האחרונים, תוך דגש על מושג ה-site specific בהקשר האורבני, ובהקשר הישראלי נבחן את התנועה שחלה בפיסול הציבורי מתפיסתו בעיקר כאנדרטה או מונומנט אל היותו מחולל קהילתי. לצד זאת נבחן תקנים, חומרים ודרישות המוצבות בפני התערבות פיזית במרחב, ודרך כך נבקש לחשוב מחדש על הפוטנציאל והתפקיד העכשווי של האמנות הציבורית. הקורס יתבסס על מגוון סיורים ומפגשים עם אנשי מקצוע, לצד מחקר קונספטואלי; כאשר השאלה מה עוד אמנים יכולים לעשות? ומה עוד אמנות יכולה להיות? תהיה הכוח המדמיין המניע של הקורס.