אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

מעבר לקו

16629
קינן טליה, סמסטר ב', יום ב', 14:00-17:00
2.0
כיצד באים דימויים לעולם.הקורס משלב עבודה במדיומים שונים (אור, סאונד, קצב ,פיסול ורישום ככלי חיוני ובסיסי לתהליכי מחשבה יצירתית), דרך תרגילים ועבודה בכתה ובבית נעלה שאלות מהותיות לתהליכי יצירה. שאלות הנוגעות לאופן ההגחה והנוכחות של דימויים, לקומפוזיציה ,נוכחות בחלל וליחס בין הדימוי לגוף ולחלל נתון.