אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

הפנטזיה של הממשי - מקוון

16679
רוזן רועי, סמסטר א', יום ד', 17:00-20:00
2.0
מהו הריאליסטי? השימוש השגור בהקשר האמנותי מקשר את הריאליסטי לחיקוי והדהוד חזותי (מוזיאון תל אביב, למשל, מעניק מידיי שנה פרס לציור ריאליסטי, ומן הסתם זו כוונתו). ואולם הניסיון לגעת במציאות באמנות כרוך בוויכוח עמוק הכורך אידיאולוגיה, אסתטיקה ותפיסת אמת, מתנועת הריאליזם ההיסטורית (קורבה), ועד להבנה של הריאליה כתופעה נפשית ופסיכולוגית (אקספרסיוניזם), או חושנית וגופנית (מציור הפעולה ועד אמנות הגוף). האופק הריאליסטי של האמנות עשוי להתייחס לרצון להשפיע על הממשות וליטול בה חלק. מאידך, גם המפונטז והמדומיין יכולים להעיד על ההקשר המציאותי שבו הם עולים. בקורס זה נבחן עמדות אמנותיות שונות הטוענות לנגיעה עקרונית במציאות, ונבקש לייצר עבודות שהקריטריון הזה מצוי באופק שלהן.