אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

גים וגום-מעשה גמגום

16719
מסל תמרה, סמסטר ב', יום ה', 10:00-13:00
2.0
הקורס משלב בין פרקטיקה תאורטית לבין פרקטיקה מעשית. הוא ישלב קריאה של טקסטים פילוסופים מכוננים אותם נקרא במהלך השיעור יחד עם עבודות (יצירות אמנות) שאתם הסטודנטים תעשו מתוך זיקה לטקסטים שנקרא.בין הפילוסופים שנקרא יחדיו: דקארט, שפינוזה, סארטר, לוינס, דלז וגואטרי.כיצד אמן קורא טקסט פילוסופי מסובך? מה מקומה של אי ההבנה של טקסט פילוסופי ליצירת עבודת האמנות? האם לאמן יש יכולת יחודית להיטפל למקומות בטקסט שעל פניהם נראים זניחים, ובכך להציע משהו חדש? האם עבודת אמנות יכולה להתקרב אל טקסט פילוסופי באופן כזה ששום טקסט פילוסופי אחר אינו יכול לעשות? האם היא יכולה להיות ידידתו של הטקסט?פילוסופים רבים התיחסו לאמנות והגיבו אליה באמצעות טקסט. מה לגבי האפשרות ההפוכה? אפשרות שבה עבודת האמנות מגיבה לפילוסופיה, מביעה עמדה לגביה, מערערת, מחוררת, מצביעה על איזורים חדשים ומפתיעים? בחלקו הראשון של השיעור נעסוק בקריאה של טקסט פילוסופי ואת חלקו השני של השיעור נקדיש להצעות שאתם הסטודנט תביאו כתגובה בכל מדיום שתמצאו לנכון.