אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

בין עולם לגוף

16719
מסל תמרה, סמסטר ב', יום ב', 14:00-17:00
2.0
"העולם הוא גדול ופתוח, בו כל כך מעניין לבלות, לא כדאי בו לנוח, אך כדאי בו לנוע ודברים נפלאים לגלות." (אוריאל אופק) האם אכן כך ?מה בין עולם לגוף ? מהו עולם ? מהו גוף ? כיצד ? מה בין גופינו לעולם הסובב אותנו ? בקורס זה ננסה לבחון כיצד פילוסופים הגדירו והתייחסו אל המושגים עולם וגוף, ובמקביל כיצד אנחנו כאמנים, מתייחסים אליהם בעבודותינו. נבחן כיצד השפה הפילוסופית יכולה לעזור לנו ולהפעיל אותנו וכיצד היא עלולה גם להכשילנו. נבחן מה יש לאמנות שלנו להציע ביחס להגדרות האלה. הקורס יתבסס על קריאה צמודה של טקסטים פילוסופים מכוננים אשר תעשה במהלך השיעור, ועל הצעות אמנותיות של הסטודנטים אשר יתייחסו בדרך כלשהי אל אותם טקסטים. בין הפילוסופים שנקרא: דקארט, שפינוזה, סארטר, היידגר, דלז וגואטרי.