אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

לחשוב תערוכה

16719
ניר אורי, סמסטר א', יום ב', 14:00-17:00
2.0
הקורס מיועד לסטודנטים הרוצים לראות ב״תערוכה״ את המדיום הסופי שלהם, במקום לראות בה תירוץ לחשיפה של עבודות. השיעורים בקורס יתחלקו בין הרצאות ודיונים בכיתה לבין הגשות. ההגשות יוגדרו כ״תערוכות״, אך זוהי איננה הגדרה כמותית, אלא איכותית. התערוכות שיוגשו בקורס לא יהיו ״תרגילים״, וגם לא ״הצעות״. אנחנו לא ילדים - לא נעסוק בפוטנציאלים, אלא בתוצאות. אנחנו ב״מאני-טיים״. התערוכות יוגשו במתכונת שמבקשת להאריך עד למקסימום את האירוע של המפגש עימן, ולדחות את השיפוטים האישיים של הצופה לטובת קריאה קולקטיבית נדיבה של מכלול התופעות. הנחת המוצא של הדיונים בתערוכות תהיה - שכל תערוכה מציבה בפנינו בראש ובראשונה בעיה של אוריינטציה, שלכל תערוכה צורה או צורות של עשייה והופעה בחלל, מהן נגזרת צורה של צפייה בה; שהצופה בתערוכה איננו פרשן חיצוני, אלא שותף בה. נראה מתי שותפות בין צופה ותערוכה היא התגלות הדדית, ומתי היא מערכת יחסים שחוקה.