אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

מה שבין אמנות לפרפורמנס

16919
בר-און עדינה, סמסטר א', יום ב', 10:00-13:00
2.0
מה מיצגים המושגים המוכרים כל כך והשגורים כמו הקומפוזיציה, החלל, הצורה? ובאיזה אופן ההחלטות האסתטיות של כל אחד ואחת משקפות את האישיות שלנו וההפך? באמצעות התנסויות בתנועות היומיומיות ביותר, כמו הצעדים והמבט, תתבהר ותונכח התנהגותך כמתווה לעשייה האישית של הסטודנט באמנות. הקורס, יוצא דופן וייחודי, מהנה ומדרבן לחשיפה והכרת תהליכי היצירה האישיים של הסטודנט בכל מדיה חזותית בה עוסקים.