אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

מה בין מיצג לאמנות

16919
בר-און עדינה, סמסטר א', יום ב', 10:00-13:00
2.0
סדנה לתקשורת חזותית באמצעות מיצגהסדנה תעסוק בהתנסות שהיא מחקרית-אישית אודות תקשורת חזותית. הלמידה תעשה באמצעות המיצג, הפרפורמטיבי, כדי לחוות את הרצף שבין המחשבה והפעולה. הסדנה תאפשר לסטודנטית ולסטודנט, בכל מדיה חזותית, לבחון בכלים חדשים שאינם מוכרים את הדגמים האישיים, הספציפיים לתהליכי היצירה באמנות שלה ושלו, ואף לקשר ולהשוות בין תהליכים אלה לדפוסים אחרים שמוכרים בהתנהלות חייה או חייו הפרטיים. הסדנה תאפשר הבנה של המשותף והדומה, התקשורתי, בין האופן שכל אחת ואחד יוצר\ת באמנות ובין האופן שכל אחד ואחת פועל\ת בחיים.באמצעות תרגילים מגוונים, פשוטים ומעשיים בחלל הכיתה, או בסביבת מבנה האקדמיה, נברר משמעויות של מושגים מהשיח האמנותי כדי להבין אותם בהקשר של התקשורת האישית - למשל: הקומפוזיציה - כמתווכת בין האמן והצופה; הנראות ב-הסתרה, השתקפות, טשטוש וכיו"ב - כמצבי תודעה; הדמות האנושית עם חפץ - כמצבים טקסטואליים; המבט - כנותן עדות; החלל השקט והריק - כמזמני מעורבות; הפס קול - כזה שאינו מפרש. במהלך שיעור יתנהלו הסטודנטיות והסטודנטים בכתה, או במרחב אחר, ויונחו בהוראות פשוטות הקשורות בתנועות יומיומיות כמו צעדים במרחב, תנועה במפלסים, מבטים באיכויות ובכיוונים שונים. החריג הוא שבמהלך התרגילים הסטודנטים והסטודנטיות יתבקשו להסב את תשומת הלב למחשבות שעולות בזמן ביצוע התרגיל, ואלה יתפרשו כתנועה כשלעצמה; תנועה של המחשבה המתרחשת לצד התנועה הפיזית. לעתים במהלך תרגיל יוקצבו מספר שניות, שיספרו בקול רם, על מנת שישמר הזיכרון של הזמן והמשך; תשומת הלב לזמן התחום תייצר הבנה של השלם המורכב מהתחביר של הגוף והמחשבה.העבודה תהיה לבד, בזוגות, בשלשות, האחד או האחת אל מול שלישיה או בקבוצה שכוללת את כל הסטודנטים והסטודנטיות. במהלך השיעור סטודנטית או סטודנט יוכלו לקחת פסק זמן כדי לרשום מחשבה שברצונה או ברצונו לזכור; השיעורים יזככו מחשבה ותובנות לגבי תהליכי היצירה האישיים ואף יעוררו ויאיצו רעיונות להמשך.דרישות הקורס: * נוכחות מלאה. * שלוש עבודות מעשיות - שתי עבודות קטנות במהלך הקורס והאחת עבודה מסכמת בסוף הקורס.אופן חישוב הציון: כל אחת משתי העבודות הקטנות - 25% מהציון הסופי.העבודה המסכמת - 50% מהציון הסופי.