אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

יסודות הכתיבה

169199
קסטל-בלום אורלי, סמסטר ב', יום ה', 10:00-13:00
2.0
בקורס יקבלו הסטודנטים ארגז כלים לכתיבת סיפור קצר עד 1000 מלה. כמו כן תינתן תשתית לכתיבת נובלה ורומן. נלמד מהי כתיבה בגוף ראשון, שני ושלישי. חשיבות העלילה. ניסוח פרמיס (תקציר העלילה בשני משפטים, מה ההבדל בין הגדה להראייה (showing/telling), גילוי איטי – מוקדם ומאוחר בטקסט הספרותי. כיצד לבנות דמות ולשלב בה סתירות פנימיות, כיצד לבנות עולם, הפרדה בין מרכז לשוליים או עיקר וטפל. מהי הזרה, מהו מבע משולב, כיצד מאמצים נקודת מבט. המחשה באמצעות תרגילי בית של הנלמד בכיתה. תרגילים כגון: פינוי דירה של מת בגוף ראשון, דיאלוג של בקשת הלוואה ועוד. בסוף הקורס התלמיד שולט ומיישם את התחבולות הספרותיות שנלמדו.