אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

אמנות הביצוע

16929
רוקין ברקמן חיה, סמסטר ב', יום ה', 10:00-13:00
2.0
אמנות הביצוע - היחסים שלנו עם גופנו רדופי בושה. כשאנו משתמשים בגופנו כאביזר באמנות המיצג הבושה האישית נעלמת. על ידי הפיכת הגוף לכלי, לעזר/תומך, או אפילו למקור חיים, הגוף גואל את עצמו, שוכח את עצמו, והבושה מתבטלת. מיצג תמיד כרוך בסיכון של בושה, ולהתגבר עליה נדרש הרבה אומץ. אכן, בדיוק כפי שהגוף יכול להעניק חיים למשהו מחוצה לו, האומץ הוא מקור חיים הכרחי. במחשבות שלנו אנחנו מסוגלים לדמיין אין ספור אפשרויות של פעילויות ופרויקטים – הרעיונות באים בקלות. על מנת להפוך אחד מהם לפעולה ממשית, למאפיין בעולם האמיתי, עלינו להעז ולקחת סיכון/להעז ולקפוץ. האומץ הוא הכוח אשר באמצעותו מה שבגדר אפשרי הופך לממשי.