אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

מקראות

18004
דביר יותם, סמסטר ב', יום ה', 14:00-16:00
טרצי ניקולא, סמסטר א', יום ג', 10:00-12:00
מחול מנאר, ד"ר, סמסטר א', יום ג', 14:00-16:00
1.0
קולנועבין תיעוד לבדייהקורס זה יבקש לבחון את האופנים שבהם הקולנוע מתייחס לפרדוקסים ולמתחים של סוגת התיעוד, כלומר – לאופנים שבהם התיעוד כבר-תמיד מייצר עלילה סובייקטיבית, שיש בה מימד של בדייה ומניפולציה. לחילופין, ניתן לחשוב על האופן שבו הבדייה והפנטזיה משקפים רובדי מציאות משמעותיים, ועל כן יש להם ממד תיעודי. נבקש לחשוב רגעים מרתקים בהיסטוריה של הקולנוע שמסרבים לקבל את החייץ הברור בין תיעוד לבדיה ומאתגרים אותו: מהקולנוע הסוריאליסטי וסרטיו של דזיגה וורטוב, דרך סרטים כגון F for Fake של אורסון וולס ועד לאחדים מסרטיו של אבי מוגרבי.נבקש גם לבחון את האופן שבו התפר שבין הבדייה והתיעוד משפיע בעשורים האחרונים באופן ישיר על שדה האמנות בזיקה לקולנוע, דרך יוצרים ותיאורטיקנים כגון הארון פארוקי, היטו שטיירל, אייל ויצמן, עומר פאסט, נעים מוייהמין ורבים אחרים, ודרך במות כגון פיד-מרסיי והפורום התיעודי של ברלין.