אמנות: איש סגל

ע"ש בלנש ורומי שפירו

מלץ פיטר יעקב

מלץ פיטר יעקב

pitrmlz1@post.bezalel.ac.il