אמנות: איש סגל

ע"ש בלנש ורומי שפירו

קסטל-בלום אורלי

קסטל-בלום אורלי

castelbluo@post.bezalel.ac.il