אמנות: איש סגל

ע"ש בלנש ורומי שפירו

הלפמן מיכל

הלפמן מיכל

miklhlpm1@post.bezalel.ac.il