אמנות: איש סגל

ע"ש בלנש ורומי שפירו

בר-אל עדו, פרופ' חבר

בר-אל עדו, פרופ' חבר

מתפרת “ברק” - תערוכה לעדו בר-אל בגלריית האורחים בפקולטה לאמנויות במדרשה בבית ברל
21.11.2013 עד 2.12.2013 שעות פתיחה ב-ה 11-16

barel.ido@post.bezalel.ac.il