אמנות: איש סגל

ע"ש בלנש ורומי שפירו

שני גיל מרקו

שני גיל מרקו

gilsni@post.bezalel.ac.il