אמנות: איש סגל

ע"ש בלנש ורומי שפירו

דרור כרמי

דרור כרמי

carmadror@gmail.com