אמנות: איש סגל

ע"ש בלנש ורומי שפירו

ליכטנברג טמיר

ליכטנברג טמיר

tamirli@post.bezalel.ac.il