אמנות: איש סגל

ע"ש בלנש ורומי שפירו

טולקובסקי צבי

טולקובסקי צבי

zbitolko@post.bezalel.ac.il