אמנות: איש סגל

ע"ש בלנש ורומי שפירו

אליקים מעיין

אליקים מעיין

maayanelyakim@post.bezalel.ac.il