אמנות: איש סגל

ע"ש בלנש ורומי שפירו

בר-און עדינה

בר-און עדינה

adinhbr@post.bezalel.ac.il