אמנות: איש סגל

ע"ש בלנש ורומי שפירו

גורדון אירנה

גורדון אירנה

irenagordon@post.bezalel.ac.il