אמנות: איש סגל

ע"ש בלנש ורומי שפירו

סספורטס יהודית, פרופ' חבר

סספורטס יהודית, פרופ' חבר

ihodissp@post.bezalel.ac.il