אמנות: איש סגל

ע"ש בלנש ורומי שפירו

בן-משה איתן

בן-משה איתן

aitnbnms1@post.bezalel.ac.il