אמנות: איש סגל

ע"ש בלנש ורומי שפירו

פרידברג אלונה

פרידברג אלונה

alonhpri@post.bezalel.ac.il