אמנות: איש סגל

ע"ש בלנש ורומי שפירו

סעאדה ראידה

סעאדה ראידה

raidhsaa@post.bezalel.ac.il