אמנות: איש סגל

ע"ש בלנש ורומי שפירו

סגל מירי, ד"ר

סגל מירי, ד"ר

mirisgl@post.bezalel.ac.il