אמנות: איש סגל

ע"ש בלנש ורומי שפירו

זוסמן מאשה

זוסמן מאשה

mashzosm@post.bezalel.ac.il