אמנות: איש סגל

ע"ש בלנש ורומי שפירו

אלון מונטי

אלון מונטי

alonmo@post.bezalel.ac.il