אמנות: איש סגל

ע"ש בלנש ורומי שפירו

כהן שניידרמן הילה

כהן שניידרמן הילה

hschneiderman@post.bezalel.ac.il