אמנות: איש סגל

ע"ש בלנש ורומי שפירו

אופיר גלעד

אופיר גלעד

giladop@post.bezalel.ac.il