אמנות: איש סגל

ע"ש בלנש ורומי שפירו

אדון ראידה

אדון ראידה

raidaadon@post.bezalel.ac.il