עיצוב קרמי וזכוכית: קורסים

מערכת שעות לתשע"ו :

שנה א' סמסטר א'      

שנה א' סמסטר ב'     

שנים ב' - ג'                 

 שנה ד'                  

 

קורסים לבחירה בתיעדוף

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

Error: Object reference not set to an instance of an object. at at Bezalel.Controls.Courses.RenderControl(HtmlTextWriter output) at EZContent.UI.Page.RenderControls(StringBuilder html, Boolean cacheable) in C:\Documents and Settings\eran\My Documents\Visual Studio 2005\Projects\EZContent.NET\EZContent\UI.cs:line 430