עיצוב קרמי וזכוכית: קורס

יציקות ועבודה קרה

5001010
ביגר ליזבט, סמסטר ב', יום ד', 10:00-13:00
3.0