עיצוב קרמי וזכוכית: קורס

טכנולוגיה

5001015
בן-קנז וקשלק רחל, ד"ר, סמסטר ב', יום ג', 10:00-13:00
2.0
לימוד, הכרה ושליטה בחומרים ובתהליכי יסוד בקרמיקה. הקורס מורכב מהרצאות בתיאוריה ומערכת תרגילים לביצוע במעבדה בנושאים כמו: הרכב חומרים, צבעים וזיגוג. הנושאים נבדקים מעשית בשריפה ובניתוח תוצאות והסקתמסקנות. הסטודנטיות/ים יבחנו בכתב, ויגישו תוצאות ניסויים מעשיים.במהלך הקורס ילמד הסטודנט הפעלה של תנורי חשמל, קורס זה מהווה הסמכה להמשך עבודה עצמית בתנורי חשמל.