עיצוב קרמי וזכוכית: קורס

Moving Object

5001041
אורסתיו מיכאלה, סמסטר א', יום ה', 14:00-17:00
2.0
במקצוע הקרמיקה אין מנוס מלגעת בחומר. נוצר קשר מיוחד בין הגוף שלנו כיוצרים לבין החומר אותו אנו מעצבים, בין אם אנו מודעים לכך או לא. לקשר הזה פנים רבות, וישנן אינספור אפשרויות של מגע, התייחסות ונראות.בקורס נבחן את הקשר של אובייקט קרמי לגוף - הקשר הפיזי והרוחני, וננסה להגדיר את היחסים בין גוף-אובייקט-תנועה. נחקור תנועה עם אובייקט: באיזה אופן האובייקט יכול להתחבר לגוף, איך האובייקט משפיע על התנועה ולהפך - האם האובייקט "מתחשב" או "מפריע" לתנועה, מה קורה לגוף ומה קורה לאובייקט כשהם מתחברים, ואיזו דיאלוג יכול להתפתח מהקשר הזה. נגע במושגים כמו משקל, נפח, קושי, רכות, שבירות, גמישות, פירוק, הרכבה ועוד.במהלך הקורס ניצור דיאלוג בין רקדנים לאובייקטים הקרמיים, ובסוף הקורס יהיה מיצג משותף.