עיצוב קרמי וזכוכית: קורס

Moving Object

5001041
אורסתיו מיכאלה, סמסטר א', יום ה', 14:00-17:00
2.0
במקצוע הקרמיקה אין מנוס מלגעת פיזית בחומר. נוצר קשר מיוחד בין הגוף שלנו כיוצרים לבין החומר אותו אנו מעצבים, בין אם אנו מודעים לכך או לא. לקשר הזה פנים רבות וישנן אינספור אפשרויות של מגע, התייחסות ונראות.בקורס נעבור תהליך של מחקר והתנסות בחומר, בגוף, בתנועה, בעבודת ווידאו ובמייצג.ניצור אובייקט קרמי המתחבר לגוף בתנועה וזאת על-ידי עבודה משותפת עם רקדנים מסדנת המחול "ורטיגו". נבחן את הקשר של אובייקט קרמי לגוף – הקשר הפיזי והרוחני וננסה להגדיר את היחסים בין אובייקט-גוף-תנועה. נעלה שאלות כמו באיזה אופן האובייקט יכול להתחבר לגוף, איך האובייקט משפיע על התנועה ולהפך – האם האובייקט "מתחשב" או "מפריע" לתנועה, מה קורה לגוף ומה קורה לאובייקט כשהם מתחברים ואיזה דיאלוג יכול להתפתח מהקשר הזה.ניגע במושגים כמו משקל, נפח, קושי, רכות, שבירות, גמישות, פירוק, הרכבה, סאונד ועוד.העבודה תעשה בזוגות או בקבוצות קטנות תוך שיתוף פעולה בינינו – אנשי החומר, לבין הרקדנים וביחד ניצור עבודת ווידאו או מיצג משותף.