עיצוב קרמי וזכוכית: קורס

Food Ecologies

5001080
דובינסקי לנה, סמסטר א', יום ג', 14:00-17:00
2.0
בסטודיו food ecologies הסטודנטים יעצבו ויבצעו סדרת כלי אוכל מחומרים קרמיים וכלי זכוכית באמצעות שיטות תעשייתיות הנהוגות בתחום. המשתתפים ירכשו כלים להתמודדות עם תהליכי העיצוב בחומרים הקרמיים, לפיתוח הבנה צורנית תלת ממדית ולבחינת הערכים הוויזואליים של המוצר הקרמי, ויתרגלו שיטות שונות של ייצור סדרתי, בדגש על פיתוח ההבנה החומרית והמיומנות הטכנית. באמצעות עיצוב כלים ואלמנטים קרמיים יידרשו הסטודנטים להעניק פרשנות ערכית ולגבש עמדה עקרונית הבוחנת את המאפיינים הטכניים, החברתיים והפסיכולוגיים המוצפנים בסיטואציות הקשורות להכנה, להגשה ולצריכה של מזון בעולם העכשווי.