עיצוב קרמי וזכוכית: קורס

הצללות ועידונים

5001082
צרפתי אילה, סמסטר א', יום ד', 10:00-13:00
2.0
הקורס יעסוק באיכויות של אור והצללה , ביחס לאיכויות החומר המתווך בינהם. בקורס תינתן הזדמנות לעבודה בתאורה עם חומר עלפי בחירה אישית, תוך מיקוד בהעמקה לפרטים, והרהורים בשאלה איך חומר הופך לנשא של תחושה ומייצר סוג של מחשבה. במהלך הקורס תינתן הזדמנות להתנסות במהלכים שמטרתם לשחרר ולתת מקום למקריות להתרחש ולהשפיע. תהליך העבודה יתן הזדמנות לאבחנה וטיפוח של מודעות למניעי פעולה, לחומרים, למניפולציות ולתוצר, תוך הקשר למקום האישי.במהלך הסמסטר ניצור מערכות יחסים שונות עם החומרים שתבחרו ותתבקשו לייצר מהם גופי תאורה