עיצוב קרמי וזכוכית: קורס

כלים גדולים 2

5002029
קורי ג'קרנדה, סמסטר א', יום ה', 10:00-13:00
2.0
בקורס נילמד טכניקות ואופני בנייה שונים של כלים גדולים בבניית יד ועל האובניים. במהלך הקורס יתמודדו הסטודנטים עם תרגילים שונים דרכם ירכשו מיומנות טכנית על האובניים ובעבודת יד, הבנה ויכולת ניתוח צורני של נפחים גדולים. הקורס יתקיים השנה בשיתוף פעולה עם גלריה ג'ינא לאמנות נאיבית ובסיום הקורס יוצגו עבודות מהקורס בתערוכה בגלריה.