עיצוב קרמי וזכוכית: קורס

האינטרנט של הזכוכית

5002100
ברנר אולה, סמסטר ב', יום ג', 14:00-17:00
2.0
הקורס מציע הסתכלות חדשה על הזכוכית כחומר הגלם לעשיית אובייקטים שימושיים בעולם העכשווי. נחקור את החיבור של הזכוכית אל הטכנולוגיות העדכניות ביותר ואל הנושאים הרלוונטים לחיי היומיום במאה העשרים ואחת.על אף שמקובל לחשוב שהקדמה והטכנולוגיה מייתרת את הקראפט ואת טכניקות הייצור המסורתיות, קורס זה מבקש להצביע על האפשרויות הנובעות מן השילוב בין התחומים. כדי לחזק את מקומן של טכניקות ניפוח הזכוכית בעידן הדיגיטלי, עלינו לאתר נישות חדשות בהן הטכניקות המסורתית של ניפוח הזכוכית משתלבות עם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר. בכוחם של חיבורים מעין אלו להעניק המשמעויות חדשות לעשייה הידנית מחד, ולהציע אפשרויות חדשות לשילוב של כלים דיגיטליים בעיצוב פונקציונלי מאידך.הסטודנטים יעסקו בעיצוב אובייקטים אינטראקטיביים מזכוכית העשויים בטכניקה מסורתית של ניפוח הזכוכית. אובייקטים אלו ישלבו טכנולוגיות מתקדמות, המבוססות על מערכת האינטרנט של הדברים (IoT). כל סטודנט יעסוק בפיתוח פרויקט אחד לאורך הסמסטר. חלקו הראשון של הסמסטר יוקדש לעיצוב ולתכנון האובייקט ובחלק השני נעסוק בביצוע האובייקט בסדנה החמה ובהתאמת החומרה המשתלבת בו.