עיצוב קרמי וזכוכית: קורס

מזכרות

5002101
מוצ'בסקי-פרנס מיה, סמסטר ב', יום ה', 10:00-13:00
2.0
מזכרות נעשו בבצלאל כבר בראשית דרכו של המוסד בתחילת המאה הקודמת בהיותו בית מדרש למלאכות האמנות. בקורס זה נבחן מחדש את מקומה של המזכרת בתרבות העכשוית במובנה הרחב. בין אם מדובר בחפץ יחידני העשוי בקפידה או בתוצר סדרתי משוכפל, טומנת המזכרת בחובה זכרון מוחשי של מקום, אדם, חוייה או אירוע.במסגרת הקורס יתקיים שיתוף פעולה עם מוסד אקדמי בחו״ל וכן יתכן כי תוצרי הקורס יוצגו בתערוכה. פרטים ימסרו בתחילת שנת הלימודים.