עיצוב קרמי וזכוכית: קורס

אגרטל חלל, חלל אגרטל

5002102
עצמוני יעל, סמסטר ב', יום ה', 14:00-17:00
2.0
הקורס יבחן את שפת הקדרות כמניעת חלל הבונה סביבה.בקורס נתמקד ביצירת מערך גופים המאותגרים מהסביבה ומשפיעים עליה.נעסוק בסמנטיקה של הקדרות, פיתוח שפה אישית על הגלגל, חומריות וצבעוניות