צורפות ואופנה: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                                 קורסים לבחירה בתיעדוף               

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
302335City Craftקיי זיויהסטודיו בחירה ג-דא'ג' 15:00-19:002.0
303331Experimental designגורן עומריסטודיו בחירה ב-גב'ג' 10:00-14:002.0
303324Out of Fashion""קיי זיויהחובה מסלולית (התמחות)א'ד' 09:00-14:003.0
3031615under deconstructionזורע קלודטסטודיו בחירה ב-גב'ה' 15:00-19:002.0
303336אופנה פוגשת אמנותוינשטיין סיוןסטודיו בחירה ב-גב'ה' 10:00-14:002.0
302601אמייל חם: כתם צבע""בר-אמוץ שירליחובה מסלולית (התמחות)ב'ב' 10:00-14:003.0
303125בגד תכשיט-תכשיט טקסטילירוזנפלד גליהסטודיו בחירה ג-דא'ה' 15:00-19:002.0
3032151הבהלה לזהבבר-אמוץ שירליסטודיו בחירה ב-גב'ג' 10:00-14:002.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתאשכנזי דורוןחובה ובחירה ג'ב'ד' 10:00-14:00.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתוינשטיין סיוןב'ד' 10:00-14:00.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתזורע קלודטחובה ובחירה ג'ב'ד' 10:00-13:00.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתחכים דנהחובה ובחירה ג'ב'ד' 12:00-14:00.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתסתת קומבור שליחובה ובחירה ג'ב'ד' 10:00-14:00.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתפרקש יוסףחובה ובחירה ג'ב'ד' 10:00-12:00.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתקמינסקי ורד, פרופ'ב'ד' 10:00-14:00.0
30668הנחיה פרויקט גמראשכנזי דורוןחובה ד'א'ב' 15:00-18:00.0
30668הנחיה פרויקט גמראשכנזי דורוןחובה ד'ב'ב' 11:00-14:00.0
30668הנחיה פרויקט גמרגינזבורג-למר אליאורהחובה ובחירה ד'א'ב' 15:00-18:00.0
30668הנחיה פרויקט גמרגינזבורג-למר אליאורהחובה ובחירה ד'ב'ב' 11:00-14:00.0
30668הנחיה פרויקט גמרזורע קלודטחובה ד'א'ב' 15:00-17:30.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 >