צורפות ואופנה: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)                      עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מערכת שעות                                 קורסים לבחירה בתיעדוף               

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
3031115Art (not) to wearטרגן יעלסטודיו בחירה ג-דא'ב' 10:00-14:002.0
303348Digital craft- body reflectionסתת קומבור שליסטודיו בחירה ג-דא'ב' 10:00-14:004.0
303348Digital craft- body reflectionרונן ירוןסטודיו בחירה ג-דא'ב' 10:00-14:004.0
303336אופנה פוגשת אמנותוינשטיין סיוןסטודיו בחירה ג-דא'ה' 10:00-14:002.0
30169אופנה: תת-אופנהקיי זיויהחובה מסלולית (התמחות)א'ד' 10:00-14:003.0
302601אמייל חם: כתם צבע""בר-אמוץ שירליחובה מסלולית (התמחות)ב'ב' 15:00-19:003.0
30667ג'ונגל פיתוחסתת קומבור שליחובה ד'א'ג' 09:00-14:003.0
303349גוף-חפץ והממשק ביניהם: עיצוב בסביבה של עורות בעיבוד צמחיגינזבורג-למר אליאורהסטודיו בחירה ג-דא'ה' 10:00-14:002.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתגינזבורג-למר אליאורהחובה ובחירה ג'ב'ד' 12:00-14:00.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתוינשטיין סיוןב'ד' 12:00-14:00.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתזורע קלודטחובה ובחירה ג'ב'ד' 10:00-14:00.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתסתת קומבור שליחובה ובחירה ג'ב'ד' 10:00-13:00.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתפרקש יוסףחובה ובחירה ג'ב'ד' 10:00-12:00.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתרוזנפלד גליהחובה ובחירה ג'ב'ד' 10:00-14:00.0
30668הנחיה פרויקט גמראשכנזי דורוןחובה ד'א'ב' 15:00-17:00.0
30668הנחיה פרויקט גמראשכנזי דורוןחובה ד'ב'ב' 12:00-14:00.0
30668הנחיה פרויקט גמרגינזבורג-למר אליאורהחובה ובחירה ד'א'ב' 15:00-17:00.0
30668הנחיה פרויקט גמרגינזבורג-למר אליאורהחובה ובחירה ד'ב'ב' 12:00-14:00.0
30668הנחיה פרויקט גמרזורע קלודטחובה ד'א'ב' 15:00-19:00.0
30668הנחיה פרויקט גמרזורע קלודטחובה ד'ב'ב' 10:00-14:00.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 >