צורפות ואופנה: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)                      עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מערכת שעות                                 קורסים לבחירה בתיעדוף               

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
300311רישוםלוין-דאר מרילוחובה א'א'ג' 15:00-19:001.0
300312רישוםבן-צבי אסףחובה א'ב'ג' 10:00-14:001.0
300312רישוםלוין-דאר מרילוחובה א'ב'ג' 15:00-19:001.0
300122שיטות תקשורת בעיצוב: פוטושופ ואילוסטרייטורזהבי ראובן, ד"רחובה א'ב'ד' 10:30-14:002.0
300122שיטות תקשורת בעיצוב: פוטושופ ואילוסטרייטורזהבי ראובן, ד"רחובה א'ב'ד' 15:00-18:302.0
300121שיטות תקשורת בעיצוב: רישום תכנוני ואיורזהבי ראובן, ד"רחובה א'א'ד' 10:00-14:003.0
300121שיטות תקשורת בעיצוב: רישום תכנוני ואיורזהבי ראובן, ד"רחובה א'א'ד' 15:00-19:003.0
302915שעונים: אובייקט זמןנוי איתיסטודיו בחירה ב-גב'ג' 10:00-14:002.0
303337תיקים - יסודותקלינגמן אלהסטודיו בחירה ב-גב'ג' 15:00-19:002.0
300313תכשיט - אינטואיציה – קומפוזיציהנוי איתיחובה מסלולית (התמחות)א'ג' 10:00-14:004.0
303395תכשיט תלוי מקום וזמןכהן שחרחובה מסלולית (התמחות)א'ד' 10:00-14:004.0
303395תכשיט תלוי מקום וזמןקמינסקי ורד, פרופ'חובה מסלולית (התמחות)א'ד' 10:00-14:004.0
300320תכשיט, חומר ממוחזר, היבטים עכשווייםחן עתיסטודיו בחירה ג-דל
2.0
303332תלבושות לקולנוע: חיים בסרט? הדמות והבגדאשכנזי דורוןסטודיו בחירה ב-גב'ה' 15:00-19:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5