צורפות ואופנה: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)                      עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מערכת שעות                                 קורסים לבחירה בתיעדוף               

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
300315A BIT OF FASHIONקיי זיויהחובה מסלולית (התמחות)א'ד' 09:00-14:003.0
300123אופנה / גוף / חתרנותזורע קלודטב'ב' 15:00-19:004.0
302601אמייל חם: כתם צבע""בר-אמוץ שירליב'ד' 10:00-14:004.0
30155בין לביןקמינסקי ורד, פרופ'א'ג' 10:00-14:004.0
30155בין לביןקמינסקי ורד, פרופ'א'ג' 15:00-19:004.0
300321בקצב הרחובוינשטיין סיוןסטודיו בחירה ג-דא'ב' 10:00-14:002.0
303349גוף-חפץ והממשק ביניהם: עיצוב בסביבה של עורות בעיבוד צמחיגינזבורג-למר אליאורהב'ד' 15:00-19:004.0
300318ג'נדרלסאשכנזי דורוןסטודיו בחירה ג-דא'ה' 15:00-19:002.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתגינזבורג-למר אליאורהחובה ובחירה ג'ב'ד' 12:00-14:00.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתוינשטיין סיוןחובה ובחירה ג'ב'ד' 10:00-14:00.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתזורע קלודטחובה ובחירה ג'ב'ד' 10:00-14:00.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתסתת קומבור שליחובה ובחירה ג'ב'ד' 10:00-12:00.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתפרקש יוסףחובה ובחירה ג'ב'ד' 10:00-12:00.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתקיי זיויהחובה ובחירה ג'ב'ד' 10:00-14:00.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתרוזנפלד גליהחובה ובחירה ג'ב'ד' 10:00-14:00.0
30668הנחיה פרויקט גמראשכנזי דורוןחובה ובחירה ד'א'ב' 15:00-17:00.0
30668הנחיה פרויקט גמראשכנזי דורוןחובה ובחירה ד'ב'ב' 10:00-12:00.0
30668הנחיה פרויקט גמרגינזבורג-למר אליאורהחובה ובחירה ד'א'ב' 15:00-17:00.0
30668הנחיה פרויקט גמרגינזבורג-למר אליאורהחובה ובחירה ד'ב'ב' 10:00-12:00.0
30668הנחיה פרויקט גמרוינשטיין סיוןחובה ובחירה ד'א'ב' 15:00-17:00.0
דפים: 1 2 3 4 5 >