צורפות ואופנה: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)                      עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מערכת שעות                                 קורסים לבחירה בתיעדוף               

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
30668הנחיה פרויקט גמראשכנזי דורוןחובה ובחירה ד'א'ב' 15:00-17:00.0
30668הנחיה פרויקט גמראשכנזי דורוןחובה ובחירה ד'ב'ב' 10:00-12:00.0
300318ג'נדרלסאשכנזי דורוןסטודיו בחירה ג-דא'ה' 15:00-19:002.0
303332תלבושות לקולנוע: חיים בסרט? הדמות והבגדאשכנזי דורוןסטודיו בחירה ב-גב'ה' 15:00-19:002.0
300311רישוםבן-צבי אסףחובה א'א'ג' 10:00-14:001.0
300312רישוםבן-צבי אסףחובה א'ב'ג' 10:00-14:001.0
30021מבוא לצורפות 2 (קב' ב')בר-אמוץ שירליחובה א'ב'ג' 15:00-19:002.0
30081מבוא לצורפות 1בר-אמוץ שירליחובה א'א'ג' 15:00-19:002.0
302601אמייל חם: כתם צבע""בר-אמוץ שירליב'ד' 10:00-14:004.0
30167משמעות החליפה המחויטת בפריזמת הזמן (קב' א')גולדמן אירינהחובה מסלולית (התמחות)א'ג' 10:00-14:005.0
30167משמעות החליפה המחויטת בפריזמת הזמן (קב' א')גולדמן אירינהחובה מסלולית (התמחות)א'ג' 15:00-19:005.0
30157מארגים 02גורן עומריא'ד' 10:00-14:004.0
30157מארגים 02גורן עומריא'ד' 14:30-18:304.0
303344מעבדה רדיקלית - לבוש, תכשיט, אוביקטגורן עומריסטודיו בחירה ב-גב'ה' 10:00-14:002.0
30668הנחיה פרויקט גמרגינזבורג-למר אליאורהחובה ובחירה ד'א'ב' 15:00-17:00.0
30668הנחיה פרויקט גמרגינזבורג-למר אליאורהחובה ובחירה ד'ב'ב' 10:00-12:00.0
300322עיצוב נעליים: מעבריםגינזבורג-למר אליאורהסטודיו בחירה ג-דא'ג' 15:00-19:002.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתגינזבורג-למר אליאורהחובה ובחירה ג'ב'ד' 12:00-14:00.0
303349גוף-חפץ והממשק ביניהם: עיצוב בסביבה של עורות בעיבוד צמחיגינזבורג-למר אליאורהב'ד' 15:00-19:004.0
30046טכניקות תפירה (קב' א')דובקין גלינהחובה א'ב'ה' 09:00-12:001.0
דפים: 1 2 3 4 5 >