צורפות ואופנה: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)                      עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מערכת שעות                                 קורסים לבחירה בתיעדוף               

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
30155בין לביןקמינסקי ורד, פרופ'א'ג' 10:00-14:004.0
30155בין לביןקמינסקי ורד, פרופ'א'ג' 15:00-19:004.0
30157מארגים 02גורן עומריא'ד' 10:00-14:004.0
30157מארגים 02גורן עומריא'ד' 14:30-18:304.0
30159סטודיו תכשיטים ואביזרים: ראשית שפהלידר עינת, פרופ'ב'ב' 10:00-14:004.0
30163עיצוב סריגיםדוד-סיבוני לוסיב'ג' 10:00-14:004.0
30174נעליים - הצעד הבאהרץ נעמיא'ה' 10:00-14:004.0
30174נעליים - הצעד הבאהרץ נעמיא'ה' 15:00-19:004.0
300123אופנה / גוף / חתרנותזורע קלודטב'ב' 15:00-19:004.0
302601אמייל חם: כתם צבע""בר-אמוץ שירליב'ד' 10:00-14:004.0
303349גוף-חפץ והממשק ביניהם: עיצוב בסביבה של עורות בעיבוד צמחיגינזבורג-למר אליאורהב'ד' 15:00-19:004.0
3003מבוא לצורפות 3 (קב' א')כהן שחרחובה א'ב'ג' 10:00-14:002.0
3003מבוא לצורפות 3 (קב' א')כהן שחרחובה א'ב'ד' 10:00-14:002.0
30021מבוא לצורפות 2 (קב' ב')בר-אמוץ שירליחובה א'ב'ג' 15:00-19:002.0
30021מבוא לצורפות 2 (קב' ב')קמינסקי ורד, פרופ'חובה א'ב'ד' 15:00-19:002.0
30044עקרונות דיגום ותדמנות (קב' א')סברנסקי איהחובה א'א'ה' 09:00-13:001.0
30044עקרונות דיגום ותדמנות (קב' א')סברנסקי איהחובה א'א'ה' 14:00-18:001.0
30046טכניקות תפירה (קב' א')דובקין גלינהחובה א'ב'ה' 09:00-12:001.0
30046טכניקות תפירה (קב' א')דובקין גלינהחובה א'ב'ה' 12:30-15:301.0
30048מבוא לעיצוב בסביבת הגוףדוד-סיבוני לוסיחובה א'ב'ה' 09:00-12:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 >