צורפות ואופנה: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)                      עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מערכת שעות                                 קורסים לבחירה בתיעדוף               

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
300320תכשיט, חומר ממוחזר, היבטים עכשווייםחן עתיסטודיו בחירה ג-דל
2.0
3003מבוא לצורפות 3 (קב' א')כהן שחרחובה א'ב'ג' 10:00-14:002.0
3003מבוא לצורפות 3 (קב' א')כהן שחרחובה א'ב'ד' 10:00-14:002.0
30021מבוא לצורפות 2 (קב' ב')בר-אמוץ שירליחובה א'ב'ג' 15:00-19:002.0
30021מבוא לצורפות 2 (קב' ב')קמינסקי ורד, פרופ'חובה א'ב'ד' 15:00-19:002.0
30046טכניקות תפירה (קב' א')דובקין גלינהחובה א'ב'ה' 09:00-12:001.0
30046טכניקות תפירה (קב' א')דובקין גלינהחובה א'ב'ה' 12:30-15:301.0
30048מבוא לעיצוב בסביבת הגוףדוד-סיבוני לוסיחובה א'ב'ה' 09:00-12:002.0
30048מבוא לעיצוב בסביבת הגוףדוד-סיבוני לוסיחובה א'ב'ה' 12:30-15:302.0
30053מבוא לפיתוח ויצירת נעליים קב' א'לוי יעקבחובה א'ב'ב' 10:00-14:002.0
30053מבוא לפיתוח ויצירת נעליים קב' א'לוי יעקבחובה א'ב'ב' 15:00-19:002.0
30156עיצוב והדפסת טקסטילכנעני שיריחובה ב'ב'ג' 10:00-14:002.0
30156עיצוב והדפסת טקסטילכנעני שיריחובה ב'ב'ג' 15:00-19:002.0
30159סטודיו תכשיטים ואביזרים: ראשית שפהלידר עינת, פרופ'ב'ב' 10:00-14:004.0
30163עיצוב סריגיםדוד-סיבוני לוסיב'ג' 10:00-14:004.0
30168פרויקט בבחירה אישיתצוות מרציםחובה ג'ב'ד' 10:00-14:008.0
30664פרויקט גמרצוות מרציםחובה ד'ב'ב' 10:00-14:0019.0
30668הנחיה פרויקט גמראשכנזי דורוןחובה ובחירה ד'ב'ב' 10:00-12:00.0
30668הנחיה פרויקט גמרגינזבורג-למר אליאורהחובה ובחירה ד'ב'ב' 10:00-12:00.0
30668הנחיה פרויקט גמרוינשטיין סיוןחובה ובחירה ד'ב'ב' 10:00-12:00.0
דפים: 1 2 3 4 5 >