צורפות ואופנה: קורס

הנחיה פרויקט גמר

30668
אשכנזי דורון, סמסטר א', יום ב', 15:00-17:00
אשכנזי דורון, סמסטר ב', יום ב', 10:00-12:00
גינזבורג-למר אליאורה, סמסטר א', יום ב', 15:00-17:00
גינזבורג-למר אליאורה, סמסטר ב', יום ב', 10:00-12:00
וינשטיין סיון, סמסטר א', יום ב', 15:00-17:00
וינשטיין סיון, סמסטר ב', יום ב', 10:00-12:00
זורע קלודט, סמסטר א', יום ב', 15:00-19:00
זורע קלודט, סמסטר ב', יום ב', 10:00-14:00
טרגן יעל, סמסטר א', יום ב', 15:00-19:00
טרגן יעל, סמסטר ב', יום ב', 10:00-14:00
סתת קומבור שלי, סמסטר א', יום ב', 15:00-17:30
סתת קומבור שלי, סמסטר ב', יום ב', 10:00-12:30
רונן ירון, סמסטר א', יום ב', 15:00-19:00
רונן ירון, סמסטר ב', יום ב', 10:00-14:00
.0